ثبت نام     ·       وارد شوید
  اخبار     ·       (+98) 22501257
معرفی همکاران
مریم متقی

کارشناس ارشد مطالعات خانواده از دانشگاه الزهرا(س) مدرس روش تحقیق و خلاقیت

رویا توکلی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/ مدرس خلاقیت و روش تحقیق

مهسا اکبری

کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر سوره/ مدرس داستان نویسی

زهرا کیانفر

کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی / مدرس روش تحقیق

مهین السادات خراسانی

کارشناسی معماری / مدرس چرتکه ایرانی

زهرا آقاخانی

کارشناسی ارشد گرافیک/ مدرس خلاقیت

مریم محبی

کارشناسی بازرگانی / مدرس داستان نویسی خلاق