ثبت نام     ·       وارد شوید
  اخبار     ·       (+98) 22501257
پرسشنامه پژوهشی

 

 

نظر به اینکه پرسشنامه ها یکی از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات برای شما محققان و پژوهشگران عزیز می باشد در مجموعه زیر جهت تسهیل دسترسی شما، تعدادی از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. با کلیک روی نام هر پرسشنامه  فایل آن قابل دسترسی خواهد بود. 

تیم تخصصی موسسه پژوهشی نودا آماده ارائه خدمات در خصوص ارائه مشاوره، استخراج و تنظیم جداول پرسشنامه های تکمیل شده شما محققان و پژوهشگران می باشد.  

 

عناوین پرسشنامه ها:

توجه: 

ممکن است با توجه به سرعت اینترنت بارگزاری بعضی از پرسشنامه ها کمی با تأخیر انجام شود لطفا تا دسترسی به مطلب مورد نظر کمی شکیبا باشید.

- پرسشنامه خلاقیت عابدی

- پرسشنامه پرخاشگري آیزنگ و گلین ویلسون

 - پرسشنامه شادکامی آکسفورد 

 - پرسشنامه افسردگی بک با پاسخنامه

- پرسشنامه روحیه معلمان

- فرم ارزیابی مدرسه 

- پرسشنامه مشارکت والدین با فرزندان (در زمینه رسیدگی به دروس)

- مقیاس سخت کوشی

- مقیاس تمایل به تجربه های جدید 

- پرسشنامه سلامت عمومی

- ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بد شکلی بدن  

این مجموعه در حال تکمیل است.