ثبت نام     ·       وارد شوید
  اخبار     ·       (+98) 22501257
استعدادیابی و سنجش مهارت های ذهنی
طرح ویژه استعدادیابی

نبوغ فرزندانتان را بیدارکنید. همه نابغه هستند. ولی اگر شما استعداد یک ماهی را با بالا رفتن از یک درخت بسنجید او تمام عمر با این فکر زندگی می کند که یک احمق است. «آلبرت انیشتین»

کارگاه های سنجش و پرورش توانمندی های ذهنی

با توجه به نظریه تکمیل کنندگی ربع های مغزی، موسسه فرهنگی نودا پس از سنجش میزان توانمندی های حل مسئله در کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۸ سال، کارگاه های عملی و جذاب »جفت» مهارت را در یک دوره ۳۰ ماهه برگزار می کند