ثبت نام     ·       وارد شوید
  اخبار     ·       (+98) 22501257
کارگاه های آموزشی چرتکه ایرانی
برگزاری کارگاه های آموزشی چرتکه ایرانی

موسسه نودا کارگاه های آموزشی چرتکه ایرانی را برای کلیه گروه های سنی دانش آموزی (تقویت ریاضی و تقویت محاسبات ذهنی) و معلمان و مربیان درس ریاضی برگزار می کند.