ثبت نام     ·       وارد شوید
  اخبار     ·       (+98) 22501257
درباره ما

موسسه فرهنگی نودا از سال 1386 فعالیت خود را در زمینه توسعه  و ترویج  خلاقیت و پژوهش دانش آموزی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه معلمان و دانش آموزان در مناطق مختلف شهر تهران  آغاز نمود. از سال 1389، علاوه بر دو حوزه پژوهش و خلاقیت، برگزاری کارگاههای داستان نویسی ویژه دانش آموزان کلیه دوره های تحصیلی را به فعالیت های خود افزود. 

سر فصل های برخی فعالیت های موسسه طی سال های گذشته عبارت است از:

- تدوین کتب تخصصی پرورش خلاقیت (چهار جلد) 

- تدوین کتب تخصصی آموزش روش تحقیق ویژه دانش آموزان و دانشجویان (چهار جلد)

- برگزاری کارگاههای تخصصی پرورش خلاقیت در واحدهای آموزشی مناطق مختلف شهر تهران جهت دبیران و دانش آموزان

-برگزاری کارگاههای تخصصی هدایت و راهنمایی پروژه های دانش آموزی در واحدهای آموزشی مناطق مختلف شهر تهران 

- برگزاری کارگاههای تخصصی آموزش روش تحقیق جهت همکاران در واحدهای آموزشی مناطق مختلف شهر تهران

- اجرای طرح های پژوهشی در حوزه خلاقیت

- همکاری در تأسیس و راه اندازی مرکز ترویج خلاقیت پژوهشسرای آفرینش 

نظر به این تجارب ارزشمند در سال تحصیلی 1394-1393 موسسه فرهنگی نودا به درخواست کارشناسی پژوهشسراهای شهر تهران طراحی، برنامه ریزی، اجرا و داوری اولین جشنواره حل مسئله خلاق در دومین جشنواره علمی – پژوهشی پژوهشسراهای شهر تهران را بر عهده گرفت.

هم اکنون این موسسه بر اساس نظریه های علمی HBDI، MBTI و MI، تدوین ، برنامه ریزی و اجرای طرح سنام (سنجش، آموزش و ارتقاء مهارت های مغزی) را در دست اجرا دارد.